Završena izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača

Završila je izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Pitomača koje se nalazi u Poduzetničkoj zoni Rakitka 1 u Kladarama. Izgradnja reciklažnog dvorišta obuhvaćala je izvedbu prilaza s glavne prometnice, izgradnju ograde s ulaznim vratima, zgrade za osoblje, vaga nosivosti 30 t i 300 kg, nadstrešnice s prešom i prostorom za balirani otpad, nabavu kontejnerske opreme reciklažnog dvorišta te uređenje prometno manipulativne površine i prateće infrastrukture. Reciklažno dvorište se prostire na površini od 3000 kvadratnih metara, a radove na uređenju istog izvela je tvrtka Bistra d.o.o. iz Đurđevca, dok je stručni nadzor provela tvrtka 2T j.d.o.o. iz Pitomače.

Radovi su izvedeni u sklopu projekta ”Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača” (referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0012), odobrenog u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga za Građenje reciklažnih dvorišta.

Nositelj projekta je Općina Pitomača, dok je ukupna vrijednost projekta iznosila 4.162.377,59 kuna od čega su bespovratna sredstva 3.489.043,95 kuna. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Cilj projekta je da se izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinese povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada. Izgradnjom ovakvog suvremenog reciklažnog dvorišta Općina Pitomača biti će na putu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na svom području.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda