Razvojna agencija VIDRA potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt VIDRA-TEC 2 ukupne vrijednosti oko 17,2 milijuna kuna

Ravnateljica Razvojne agencija VIDRA Emina Kovač, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt VIDRA-TEC 2 ukupne vrijednosti 17.256.556,35 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 14.668.072,89 kuna. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt VIDRA-TEC 2 je svojevrstan nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora kroz prethodni projekt Tehničke pomoći VIDRA-TEC i obuhvaća mjere za jačanje kapaciteta korisnika EU sredstava te su glavne aktivnosti usmjerene ka pružanju savjetodavne podrške potencijalnim korisnicima, javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije u pripremi i provedbi EU projekata te jačanje njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata kroz održavanje događaja za informiranje, vidljivost i umrežavanje te organiziranja edukacija na temu EU fondova. Tijekom provedbe projekta, potencijalni korisnici bit će informirani o mogućnostima koje im pružaju fondovi Europske unije.

Također, VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije će, kao regionalni koordinator, sukladno zakonom propisanih poslova, poduzimati različite aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata (upis projekata, koordinacija upisa projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata, osposobljavanja korisnika registra s područja županije), a bit će zadužena i za izradu plana razvoja i drugih strateških razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata.
Razvojna agencija VIDRA će biti zadužena za organizaciju radionica i predavanja za potencijalne korisnike EU sredstava koje će držati njezini djelatnici ili će biti samo organizacijska podrška upravljačkom ili posredničkim tijelima. Zaposlenici regionalnog koordinatora kontinuirano će se educirati na svim područjima vezanima uz bolju i kvalitetniju pripremu i provedbu projekata.

– Razvojna agencija VIDRA, kao regionalni koordinator, spada među najuspješnije županijske razvojne agencije u provedbi prvog projekta tehničke pomoći vrijednog 1,5 milijuna kuna, a koji je završio u ožujku ove godine. Međutim, sada u srpnju potpisan je drugi projekt tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 koji je svojevrstan nastavak prethodnoga i ujedno predstavlja najveći i financijski najizdašniji projekt i, što je najbitnije, osigurava potrebna financijska sredstva za rad regionalnog koordinatora do kraja 2023. godine čime se ujedno olakšava i osnivaču Virovitičko-podravskoj županiji u smislu manjeg izdvajanja financijskih sredstava za rad svoje razvojne agencije. S obzirom na to da, naša razvojna agencija u provedbi ima kontinuirano 50-tak razvojnih projekata koji zahtijevaju izniman angažman djelatnika, mišljenja smo da ćemo i ovaj ugovor uspješno opravdati, na zadovoljstvo Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i naše Virovitičko-podravske županije – istaknula je ravnateljica Emina Kovač. (ravidra.hr)