Na snagu je stupila zabrana prodaje, a uskoro i primjene, sredstava za zaštitu bilja na bazi aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metyl

Strukovna grupa poljoprivrede HGK-Županijske komore Virovitica poslala je obavijest poljoprivrednicima i korisnicima sredstava za zaštitu bilja, da je 16. ožujka 2020. godine stupila na snagu Uredba EU komisije o zabrani prodaje i distribucije, a 16. travnja 2020 godine stupa na snagu i zabrana primjene sredstava za zaštitu bilja na bazi aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metyl insekticid koji se na području RH nalazi pod trgovačkim nazivima: DURSBAN E-48, NUFOS, KENTAUR 5G, NURELLE D, CHROMOREL-D, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 250 CS, RELDAN 22 EC i DASKOR 440.

– Aktivna tvar klorpirifos i klorpirifos-metyl se najčešće koristi u tretiranju štetnika i nametnika u uljanoj repici, kukuruzu, pšenici, duhanu, voću i vinovoj lozi. Stoga se posebno mole korisnici, koji proizvode navedene kulture a i ostali, da ne upotrebljavaju proizvode za zaštitu bilja (insekticide) koji sadrže aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metyl, s obzirom da su izrazito štetni za ljudsko zdravlje – poručuju iz HGK te dodaju da će Poljoprivredni inspektorat na području RH vršiti kontrole o pravilnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja te isto tako kontrole vezane za zabranu korištenja sredstava na bazi aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metyl. (www.icv.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content