NULTA TOLERANCIJA PREMA NASILJU Na području Virovitice i susjednih općina osnovani timovi za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih neprihvatljivih ponašanja

U prostoru Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u Virovitici danas (četvrtak) je održan prvi radni sastanak vezan uz uspostavljanje timova za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza sukladno potpisanom “Sporazumu o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na lokalnoj razini”.

Navedeni sporazum potpisan je u suradnji Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva hrvatskih branitelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Predmet i svrha međuresorne suradnje i koordinacije je: razmjena saznanja o rizičnim, opasnim, dugotrajnim, složenim ili specifičnim okolnostima ili stanjima koja mogu dovesti do ugrožavanja života, sigurnosti i zdravlja ili dobrobiti građana, posebno rizičnim situacijama prijetnji, nasilja u obitelji i kaznenopravne zaštite djece te ranjivih skupina, ali i službenih osoba, koje zbog obavljanja službenih zadaća mogu biti potencijalne žrtve napada osoba koje su nezadovoljne ishodima službenih postupanja te definiranje mjera po nadležnostima i usuglašavanje postupanja u konkretnim predmetima koordinacije.

U svrhu ostvarivanja već spomenutog sporazuma, potrebno je na lokalnoj razini uspostaviti gradske i općinske timove za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza s ciljem održavanja redovitih koordinativnih sastanaka, tijekom kojih se razmjenjuju informacije od značaja za postupanje više nadležnih službi.

Gradski i općinski timovi uspostavljaju se radi: prevencije potencijalnih opasnosti i ugroza s neželjenim posljedicama po život, sigurnost i zdravlje građana prepoznavanja rizičnih čimbenika za razvoj nasilničkog ponašanja ili drugih društveno neprihvatljivih ponašanja, odnosno identificiranje moguće prijetnje i procjenu rizika rane intervencije u slučaju saznanja o postojanju ozbiljne i neposredne opasnosti za život i sigurnost drugih osoba…

Gradski i općinski timovi rukovodit će se načelom žurnosti kod posebno rizičnih i kriznih situacija kao što su situacije izravne ugroze za život i tijelo ljudi, kao i imovine u većem obimu u kojem slučaju je potrebno neodložno u izravnom ili telefonskom kontaktu ukazati na nužnost žurnog postupanja nadležnih službi, a pri čemu su sva nadležna tijela dužna vršiti procjenu rizika u okviru svojih profesionalnih kompetencija i razmjenjivati prikupljena saznanja.

Članovi gradskih i općinskih timova sporazumnih strana na lokalnoj razini bit će:

  1. Ministarstvo unutarnjih poslova – načelnici policijskih postaja
  2. Ministarstvo zdravstva – doktor medicine – imenovani predstavnik Doma zdravlja/ispostave Doma zdravlja, koji djelatnost obavlja na području djelovanja pojedine policijske postaje
  3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja – ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova na području djelovanja pojedine policijske postaje
  4. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – ravnatelji centara za socijalnu skrb/voditelji podružnica na području djelovanja pojedine policijske postaje Ministarstva pravosuda – predstavnici odjela za podršku žrtvama i svjedocima osnovanih pri županijskim sudovima kao i predstavnici probacijskih ureda na području djelovanja pojedine policijske postaje
  5. Ministarstvo hrvatskih branitelja – službenici Ministarstva hrvatskih branitelja određeni za područje pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave.

Gradskim i općinskim timovima koordiniraju načelnici policijskih postaja, a članovi će se sastajati najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i češće.

IMG 4032

-Danas je osnovan tim za područje grada Virovitice te općina Suhopolje, Lukač, Gradina i Špišić Bukovica. Osnovna zadaća tog tima je prepoznati rizične čimbenike za razvoj nasilničkog ponašanja i drugih društvenih neprihvatljivih ponašanja. Moramo prilagoditi određene strategije i međuresorno riješavati probleme. Moram naglasiti da Policijska postaja Virovitica dobro surađuje s osnovnim i srednjim školama te Centrom za socijalnu skrb, koji su jedni od članova tog tima. Cilj tima je da budemo što ažurniji i da pokušamo riješiti probleme u što kraćem vremenu kako ne bi došlo do neželjenih ishoda – rekao je ovom prigodom Davor Solić, načelnik Policijske postaje Virovitica.

(www.icv.hr, ts, mdomsp.gov.hr, foto: T. Szabo)