DOMAGOJ SEDLIĆ: Svu predanu robu mi smo tvrtki Agrokom natura uredno platili

foto: sedlic.hr

Vezano uz situaciju u kojoj su poljoprivredni proizvođači uredno isporučili silažu prošle godine tvrtki Agrokom natura d.o.o., no za istu do danas nisu dobili svoj novac, upite smo poslali tvrtkama Agrokom natura d.o.o. i Sedlić d.o.o. koje su s proizvođačima potpisale ugovore.

O povezanosti tvrtke Sedlić sa slučajem pismenim putem odgovorio je Domagoj Sedlić iz tvrtke Sedlić d.o.o.

1. Kooperanti ističu kako nisu plaćeni za predanu silažu, koju su uredno lani proizveli i predali tvrtki Agrokom natura d.o.o. Koja je uloga tvrtke Sedlić u cijelom slučaju?

Agrokom natura je otkupljivala silažu od kooperanata, a tvrtka Sedlić d.o.o. je tijekom 2018. godine, pa tako i 2019. godine otkupljivala silažu od tvrtke Agrokom natura d.o.o. Svu predanu robu smo uredno platili Agrokom naturi.

2. Kooperanti očekuju od tvrtke Sedlić da im podmiri dug. Koji je Vaš komentar na potraživanja?

Do nedavno nismo bili upoznati sa situacijom, niti znali da predana silaža nije kooperantima podmirena. Tek kada su pozivi za plaćanje od strane kooperanata počeli stizati na našu adresu, počeli smo uviđati što se događa. Svaka faktura zaprimljena od strane Agrokom nature je podmirena, te mi nemamo osnovu za plaćanje kooperantima, jer smo tu istu robu već platili.

3. Jeste li upoznati s naporima kooperanata u naplati svojih potraživanja, pa i pravnim putem (dio kooperanata zastupa odvjetnik Dubravko Marjanović iz Osijeka)? Navode kako ste pokazali dobru volju za razgovorom, ali da niječete mogućnost podmirivanja dugova.

Kao punomoćnik nekoliko kooperanta predstavio se odvjetnik Dubravko Marjanović iz Osijeka te je s njim i jednom njegovom strankom obavljen razgovor.
Njegove stranke su u 2018. godini robu prodavale Agrokom Naturi d.o.o. koja je robu i platila, a robu je u 2019. godini također predao Agrokom Naturi.

Upoznati smo s naporima kooperanata oko naplate svojih potraživanja i u komunikaciji smo s nekima, telefonski i mailom. Situacija za nas je jako neugodna, proziva nas se iako smo platili sva potraživanja i podmirili sve račune za isporučenu silažu.

Budući da smo sudjelovali u procesu proizvodnje, na način da smo cijeli posao financirali kreditom poslovne banke kako u 2018., tako i u 2019.godini, držimo da kooperanti moraju biti podmireni za svoj rad, pa tako tražimo način na koji možemo pomoći kooperantima.

4. Je li Vaša tvrtka dobivala tzv. akontacije na ime ugovorene proizvodnje silaže ili bilo kakav poticaj od države, a koji se izravno veže sa kooperantima i njihovom proizvodnjom u posljednje dvije godine?

Poslovni odnos između bioplinskih postrojenja i Sedlić d.o.o. je koncipiran tako da se dio robe plaća kroz predujam, a dio kroz poček, što je regulirano ugovorom o poslovnoj suradnji. Tvrtka Sedlić d.o.o. nije dobivala poticaje od države vezane uz proizvodnju u posljednje dvije godine.

(www.icv.hr)