Na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Čačinci jednoglasno usvojen polugodišnji izvještaj Proračuna

Vijećnici općine Čačinci pod svim epidemiološkim mjerama, održali su svoju redovnu 16. sjednicu ovog saziva. Vijećnicima je odmah na početku predstavljen polugodišnji izvještaj općinskog Proračuna za 2020. godinu s najvažnijim detaljima koje je prenijela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Maja Vreš.

-Ukupni prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 18,7 milijuna kuna. Prihodi su prvih šest mjeseci planirani u iznosu od 3.904.682 kune ili 20,8 posto, dok su rashodi 4.756.032 kune ili 25,4 posto. Time je vidljivo da imamo manjak od 851.350 kuna. Višak izvještajnog razdoblja za prošlu godinu je 1.687.997 kuna što donosi iznos viška za raspolaganje u iznosu od 836.646 kuna. Svakako moram naglasiti kako je vidljiv pad prihoda u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje od 20 posto, što je posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, ali kada se sve pogleda Općina se jako dobro nosi s tim problemima. Sve obveze završavamo na vrijeme i 80 posto sredstava usmjeravamo na podizanje kvalitete života naših građana kroz aktivnosti i projekte – rekla je Vreš.

Nakon kraće rasprave, polugodišnji izvještaj Proračuna je jednoglasno usvojen. Pred vijećnicima se potom našao prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića “Lipa” zajedničke ustanove koju će zajedno činiti općine Čačinci, Crnac i Čađavica.

-Već smo svi upoznati s ciljevima osnivanja ovakvog tipa ustanove koje je pohvaljeno i od strane resornog ministarstva. Sva tri načelnika složila su se da radni naziv ove ustanove bude “Lipa” kao prepoznatljivo drvo našeg kraja, a uz to sve tri općine imaju poveznicu s tim imenom, Crnac ima udrugu “Lipa”, a mi i Čađavica Lipovačku ulicu. Središte će biti u Čađavici jer će taj vrtić prvi biti pušten u rad, a sada nam slijedi potvrđivanje v.d. ravnatelja koji će voditi brigu o poslovanju do otvaranja sva tri vrtića. Upravno vijeće brojat će pet članova, troje od njih su iz redova općina, a po jedan će biti predstavnik djelatnika i roditelja – rekao je načelnik Mirko Mališ nakon čega je odluka o osnivanju jednoglasno potvrđena.

Jednoglasno su potom donesene i odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za prodaju nekretnina u vlasništvu općine te raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina. Na kraju sjednice vijećnici su razmatrali prijedlog općine o donošenju odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj LAG-a Papuk.

-Radi se o našoj želji da se putem LAG-a prijavimo na natječaje, a za projekte izgradnje pješačkih staza na groblju u Čačincima te za opremanje društvenog doma u Čačincima. Što se tiče opremanja doma, za Čačince bi nabavili tu novu opremu, a postojeća, koja je o odličnom stanju, bi bila dana domovima koji su u fazi uređenja u Brezovljanima i Buvkiku u dogovoru s našom Udrugom umirovljenika – rekao je načelnik Mališ, a potom je i ova odluka uz kraću raspravo jednoglasno donesena.

(www.icv.hr, vg)