OPĆINA CRNAC Na 21. sjednici Općinskog vijeća usvojen rebalans za 2020. godinu

Održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac na kojoj su vijećnici usvojili niz Odluka među kojima i onu najvažniju o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Crnac za 2020. godinu.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Crnac za 2020. prihodi i primici zajedno s vlastitim izvorima Općine Crnac utvrđeni su u ukupnom iznosu od 12 milijuna kuna, što je manje za 1.5 milijun ili za 11,33 posto od prethodnog plana.

-Praćenjem ostvarenja naplate prihoda i primitaka, kao i izvršenja rashoda i izdataka u prvih jedanaest mjeseci ove godine u odnosu na plan, ocjenjuje se da je potrebno usklađenje kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani proračuna. Naime, u ovom trenutku se sagledava da će se pojedini proračunski prihodi i primici ostvariti u manjim ili većim iznosima od planiranih, te je u skladu s tom činjenicom potrebno uravnotežiti i rashode i izdatke na pojedinim pozicijama. Drugim izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2020. godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja u iznosu od 5.7 milijuna kuna i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.2 milijuna kuna – kaže pročelnik Općine Danijel Jozić.

(www.icv.hr, vg)