Međunarodni dan šuma ove godine pod sloganom “Put prema blagostanju i oporavku”

blank
foto: virovitica-nature.hr

Prvi dan proljeća, 21. ožujka obilježava se i kao Međunarodni dan šuma kako bi se podigla svijest javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava. Tema Međunarodnog dana šuma 2021. godine je “Put prema blagostanju i oporavku”.

Šume čine pokrov na trećini kopnene mase Zemlje i biološki su najraznolikiji ekosustavi u kojima živi više od 80 posto kopnenih vrsta životinja, biljaka i kukaca!

U Republici Hrvatskoj šume su stabilni ekosustavi jer u njima prevladava autohtona (zavičajna) vegetacija. U Virovitičko-podravskoj županiji, osim izuzetnih šumskih ekosustava Papuka i Bilogore, posebnu vrijednost imaju, na europskom i svjetskom nivou rijetke i ugrožene, poplavne šume u području rijeke Drave koje su sastavni dio Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav pod zaštitom UNESCO-a.

Ljudi ovise o šumama. Čista voda, izvor hrane, plodno tlo, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, zaštita od bolesti, lijekovi, gorivo, mjesto za odmor i rekreaciju, razvoj turizma i lovstva – sve su to usluge ekosustava koje nam šume pružaju i bez kojih ne možemo.

Prekomjernim iskorištavanjem šuma i unošenjem stranih, invazivnih vrsta koje svojim agresivnim i brzim rastom potiskuju zavičajnu floru, postali smo odgovorni za sve veće smanjenje broja biljnih i životinjskih vrsta odnosno pada bioraznolikosti naših šuma.

Naš zajednički cilj treba biti očuvanje velikog bogatstva zavičajne flore i faune koju nalazimo u našim šumama jer na taj način čuvamo prirodu i pozitivno utječemo na kvalitetu života svih nas.

Održivo gospodarenje svim vrstama šuma jedini je način kako i dalje koristiti prirodne resurse, a šumama osigurati trajni i postojani opstanak.

(virovitica-nature.hr)