Priopćenje pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak povodom lokalnih izbora 2021. godine

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak povodom lokalnih izbora 2021. godine objavila je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Ništa o nama bez nas – neka se glas osoba s invaliditetom čuje na lokalnoj razini

Život osoba s osoba s invaliditetom kao i svih građana događa se na lokalnoj razini. Zbog toga su predstojeći izbori od posebne važnosti za više od 500 000 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koliko ih ima u Hrvatskoj. Kad se tome pribroje članovi njihovih obitelji, dobije se najbrojnija manjina koja je svakodnevno suočena s brojnim dodatnim izazovima uz one s kojima se nose svi ostali građani. Usprkos brojnosti, većinu svoje energije moraju ulagati u uklanjanje prepreka na svakom koraku i zato je njihova vidljivost mala i ne mogu se nametnuti kao glasna grupacija koja bi tražila svoja prava. Zbog toga je još veća odgovornost političara da prilikom kreiranja planova za unaprjeđenje života čitave zajednice ne zaborave one grupacije osoba s invaliditetom koje su višestruko marginalizirane i isključene kao što su osobe koje žive u ustanovama ili im prijeti izdvajanje iz zajednice zbog nepostojanja socijalnih usluga koje bi im se pružale tamo gdje žive, roditeljima djece s teškoćama u razvoju ili obiteljima koje skrbe o svom članu s invaliditetom pogotovo kad se radi o osobama s teškoćama mentalnog zdravlja.

Stoga, pozivamo medije da u predstojećem razdoblju budu glas i tih osoba i propitkuju kandidate o mjerama i aktivnostima iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se odnose na teme važne za osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Na koji način će osigurati da se osobe s invaliditetom uključe u donošenje odluka? Koja ključna pitanja vezana uz položaj osoba s invaliditetom na svom području planiraju rješavati ako dođu na vlast?

Uzimajući u obzir pritužbe koje pravobraniteljica svakodnevno zaprima, smatramo da je biračima važno čuti na koji način potencijalni donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini planiraju uključiti osobe s invaliditetom u kreiranje politika i donošenje odluka, kako i u kojoj mjeri planiraju osigurati sredstva za osiguranje pristupačnosti i mobilnosti, koje su to mjere i aktivnosti kojima će se osigurati suradnja s organizacijama civilnog društva i pružati im potpora u svakodnevnom radu, a posebno važno je čuti na koji način planiraju u svojim općinama, gradovima i županijama osigurati pružanje potrebnih socijalnih usluga te uključenost u odgojne i obrazovne programe i programe rane intervencije svoj djeci s teškoćama u razvoju.

Također, podsjećamo sve sudionike izbornog procesa kako je uz osiguranje arhitektonske pristupačnosti prostorija političkih stranaka, predizbornih debata, skupova i biračkih mjesta, neophodno osigurati i informacijsko-komunikacijsku pristupačnost, odnosno poruke i informacije važne za sudjelovanje na izborima moraju biti dostupne i razumljive svima, uključujući gluhe i slijepe osobe, kao i osobe s intelektualnim teškoćama.

Pozivamo i osobe s invaliditetom i roditelje djece s teškoćama u razvoju da se uključe u procese donošenja odluka koje utječu na njihove živote, da se informiraju o tome kako pojedine opcije planiraju odgovoriti na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju i da izađu na izbore.

Državno izborno povjerenstvo objavilo je Obvezatne upute o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto.

Pozivamo sve sudionike izbornog procesa, posebno medije, da kontinuirano upoznaju javnost s njihovim sadržajem kako bi osobe s invaliditetom pravovremeno bile upoznate s načinima na koji mogu ostvariti svoje biračko pravo.

Birači koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto, a žele glasati, trebaju o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12 sati na dan održavanja izbora. Ukoliko je to moguće, članovi biračkog odbora će ih posjetiti na njihovoj adresi. Ukoliko je biračko mjesto nepristupačno, glasanje se može organizirati ispred samog mjesta. Pozivamo sve osobe s invaliditetom da iskoriste svoje pravo na sudjelovanje u političkom životu kroz mogućnost da glasaju na lokalnim izborima.

Na lokalnim izborima ne postoji mogućnost da se glasa na biračkom mjestu izvan mjesta prebivališta pa će birači smješteni u ustanovama socijalne skrbi moći glasati samo u jedinici u kojoj imaju prebivalište. Na izborima mogu glasati osobe lišene poslovne sposobnosti kojima je u svrhu zaštite njihovih prava imenovan skrbnik. Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva omogućavaju pružanje podrške osobi s intelektualnim ili psihosocijalnim teškoćama na biračkom mjestu od strane osobe od povjerenja (ta osoba može i ne mora biti skrbnik). Način na koji se odvija glasanje osoba kojima prilikom glasanja treba podrška druge osobe iz bilo kojeg razloga kao i onih osoba koje ne mogu pristupiti biračkom mjestu detaljno je opisan u Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva.

Svi birači koji smatraju da im je nekom radnjom izbornog tijela ili na bilo koji drugi način ugroženo ili onemogućeno njihovo biračko pravo trebaju se bez odgode obratiti Državnom izbornom povjerenstvu kako bi se pravodobno poduzele odgovarajuće mjere i otklonile eventualne uočene nepravilnosti.”

(www.icv.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content