Mateja Fras Venus imenovana članom radne skupine Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Zapovjednica Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Mateja Fras Venus imenovana je članom radne skupine Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2022.-2027. od strane Vlade Republike Hrvatske. Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva strateški je dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe politika Europske unije i međunarodnih politika.

Ured za udruge je, s ciljem osiguranja kontinuiteta razvoja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske, kao i zaključaka Savjeta za razvoj civilnoga društva Vlade Republike Hrvatske pristupio izradi novog strateškog dokumenta kojim Vlada Republike Hrvatske stvara poticajno okruženje za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Budući da je u međuvremenu došlo do izmjene zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, planirano je da se pristupi izradi Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2021. do 2027.

Radnu skupinu čine predstavnici tijela javne vlasti, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva, te će imati zadatak predložiti ciljeve i mjere Nacionalnog plana te aktivnosti Plana provedbe kojim će se detaljnije razraditi mjere u prvom trogodišnjem razdoblju definirane Planom.

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027., Nacionalni plan obuhvatit će područja normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe politika Europske unije i međunarodnih politika.

Zapovjednica Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Mateja Fras Venus imenovana je kao članica Radne skupine s obzirom da je aktivna predstavnica vatrogasnih i mnogih drugih udruga na području Virovitičko-podravske županije, ali i kao akademik društvene zajednice s obzirom da se nalazi pred obranom doktorske disertacije.

(www.icv.hr, vzvpz.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content