Općina Vladislavci daje u zakup krovne površine radi postavljanja fotonaponskih sustava i proizvodnje električne energije: U zakup na 15 godina 12 krovova općinskih zgrada

Općina Vladislavci odlučila je dati u zakup krovne površine 12 zgrada u općinskom vlasništvu pa se tako među ostalima našla i zgrada DVD-a Vladislavci, Nogometnog kluba LIV, Mjesnog odbora Dopsin, OV Mrtvačnice te drugih zgrada, a za svaku je nnavedena maksimalna snaga elektrane u kilovatima.

– Krov zgrade koji se koristi označen u glavnom projektu daje se u zakup na rok od 15 godina u skladu sa statusom povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Početna cijena ukupne zakupnine za sve zgrade unutar Javnog natječaja iznosi 10% ukupnog mjesečnog prihoda koji ostvari ponuditelj za isporučenu električnu energiju, a temeljem ugovora o otkupu električne energije. Najpovoljniji ponuditelj je onaj, koji uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz javnog natječaja, ponudi najviši iznos u postotku (%) ukupnog mjesečnog prihoda koji će ostvariti temeljem ugovora o otkupu električne energije i ukupno za razdoblje od 15 godina- stoji u natječaju.

Rok za dostavu ponuda po raspisanom javnom natječaju je 30 dana od dana objave obavijesti o raspisanom Javnom natječaju u dnevnom tisku, odnosno do 11. svibnja 2022. godine (neovisno o načinu dostave). Javno otvaranje ponuda održat će se 13. svibnja 2022. u 11:00 sati u vijećnici Općine Vladislavci, na adresi Kralja Tomislava 141.

Obrazac ponude s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenim omotnicama na adresu Općina Vladislavci, Kralja Tomislava 141, 31404 Vladislavci na kojoj će se i otvarati ponude, s naznakom “Javni natječaj za zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Općine Vladislavci radi postavljanja fotonaponskih sustava u svrhu proizvodnje električne energije- ne otvaraj”.

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka davanja u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena u vlasništvu Općine Vladislavci radi postavljanja fotonaponskih sustava u svrhu proizvodnje električne energije.

Općinsko vijeće donijet će Odluku o odabiru u roku od 15 dana od primitka prijedloga od strane Povjerenstva.

Više o natječaju možete pronaći OVDJE.

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content