I dalje otvoren javni poziv poduzetnicima za bespovratne potpore Osječko-baranjske županije: Za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dva milijuna kuna

Osječko-baranjska županija objavila je 1. lipnja ove godine Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja, za koji je osigurano dva milijuna kuna.

Cilj dodjele potpora je podizanje razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije.

Prema uvjetima iz Javnog poziva, potpora iznosi do 50 posto opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 15.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi nabave strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti, kupovine, izgradnje i rekonstrukcije poslovnog prostora, investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora te nabave računalne opreme, kupovine ili zakupa licenciranih računalnih programa.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu i imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije.

Informacije o ostalim uvjetima za podnošenje prijava nalaze se na internetskim stranicama Županije www.obz.hr ili se mogu dobiti putem telefona Upravnog odjela za gospodarstvo 031 221-881.

-Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja jedan je u nizu projekata kojima Županija potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva, stvarajući stimulativan okvir i pozitivnu poslovnu klimu. Kreditiranje, informiranje i edukacija, savjetovanje i mentoriranje, poticanje izgradnje poduzetničkih zona, poticanje zapošljavanje, učeničko poduzetništvo samo su neke su od programskih aktivnosti za čiju je provedbu u Proračunu Županije planirano 7,5 milijuna kuna- ističu iz kabineta župana.

(www.icv.hr, tj)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content