Margariti Kovačević Zahvalnica Grada Virovitice za doprinos u razvoju odgojnih programa za djecu s teškoćama u razvoju

Jedna od ovogodišnjih primateljica Zahvalnice Grada Virovitice i to za izniman doprinos u razvoju odgojnih programa za djecu s teškoćama u razvoju bila je i Margarita Kovačević.
Rođena Zadranka, kao diplomirani defektolog – odgajatelj predškolske djece zapošljava se 1. rujna 2004. godine u tadašnjoj OŠ Virovitica (današnji Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica) kao učitelj defektolog. U studenom 2016. godine imenovana je ravnateljicom Centra u petogodišnjem mandatu tijekom kojeg je poticala zaposlenike na usavršavanje sudjelovanjem na brojnim edukacijama.
Tri godine kasnije Centar se preselio u novi prostor te su stvoreni uvjeti za proširenje djelatnosti, za što se Margarita Kovačević zalagala od početka mandata.

VIŠI STANDARDI
Temeljem Posebnog programa za djecu s teškoćama u razvoju u dobi od jedne godine do polaska u školu koji je izradila, te dobivene suglasnosti Ministarstva u Posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja pri Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica u tri odgojne skupine upisano je 12 djece. Iste godine Centar dobiva odobrenje posebnog strukovnog programa za stjecanje niže stručne spreme te školske godine 2019./2020. upisuje prvu generaciju srednjoškolaca u kombinirani razredni odjel od 9 učenika, pomoćni radnik u kartonaži – kartonažer i pomoćni krojač – TES.

Nastojeći osigurati podršku djeci s teškoćama i njihovim roditeljima 2020. godine Centar ispunjava uvjete Ministarstva te započinje pružanje usluga rane intervencije za 20 djece u VPŽ te postaje pružatelj socijalnih usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške u mreži. Time je zaokružen suvremeni standard u multidisciplinarnoj stručnoj podršci za najpotrebitije u našoj zajednici.

Od 15. lipnja 2020. Margarita Kovačević bila je voditeljica projekta „Glazba nas pokreće – kultura nas spaja“ kroz program Interreg V-A prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. zahvaljujući kojemu je opremljen glazbeni i likovni kabinet, organizirana je edukacija muzikoterapije za učitelje, te se tiskala Mala pjesmarica – slikovnica s brojalicama na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Do završetka mandata, 11. studenoga 2021. godine, u nastojanju da djeci i osobama s teškoćama pruži kvalitetan odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u svrhu osposobljavanja za što samostalniji život i inkluziju u zajednicu, Margarita Kovačević je dala izniman doprinos razvoju odgoja i obrazovanja za učenike i djecu s teškoćama u razvoju vodeći se vizijom suvremenog multidisciplinarnog pristupa i timskog rada.
(www.icv.hr)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content