U petak, 16. prosinca 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Tomo Tomić sazvao je 8. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak, 16. prosinca s početkom u 17 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 25. studenog 2022. godine
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju 7. studenog do 16. prosinca 2022. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Slatine,
 5. Izbor članova Savjeta mladih Grada Slatine,
 6. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „SLATINA KOM” d.o.o. za 2021. godinu,
 7. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „SLATINA PLUS” d.o.o. za 2021. godinu,
 8. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Zeko za pedagošku 2021./2022. godinu,
 9. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Suncokret” za pedagošku 2021./2022. godinu,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva SLATINA PLUS d.o.o.,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2022. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2022. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2022. godinu,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2023. godinu,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana djelovanja Grada Slatine u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu,
 19. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu,
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2023. – 2025. godina,
 21. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2023. godini,
 22. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2023. godini,
 23. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2023. godini,
 24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2023. godini,
 25. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2023. godinu:a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  b) Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
  c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
  d) Program javnih potreba u športu,
  e) Program javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i ostalim društvenim djelatnostima,
 26. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu,
 27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2023. godinu,
 28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine,
 29. Pitanja i prijedlozi.

(www.icv.hr, adf)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content