U Lonjskom polju održana radionica “Programi praćenja stanja očuvanosti crnke” na kojoj su sudjelovali i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Jučer (ponedjeljak), u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Oikon d.o.o., Javne ustanove Aquatika – Slatkovodni akvarij u Karlovcu, Hrvatskog ihtiološkog društva i DHP Conservation s.r.o., u sklopu OPKK projekta Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova u Lonjskom polju u Posjetiteljskom centru Krapje održana je radionica Programi praćenja stanja očuvanosti crnke.

Na radionici koja je bila namijenjena stručnjacima i predstavnicima Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i članovima športsko-ribolovnih društava i saveza sudjelovali su i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Nakon održanih prezentacija u kojima se sudionike upoznalo s prijedlozima programa praćenja za crnku, metodama utvrđivanja i praćenja njenog stanja, sudionici su raspravljali o doradi pojedinih aspekata sustava praćenja stanja navedene vrste.

Po završetku radionice, uslijedila je demonstracija terenskog i laboratorijskog rada, ispunjavanja terenskih obrazaca i vrednovanja rezultata.

Praćenje stanja ciljnih vrsta sastavni je dio zaštite prirode, a od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, monitoring je postao i zakonska obveza, sukladno odredbama Direktive o pticama i Direktive o staništima. Dobar sustav praćenja stanja (monitoring) uključuje stručne verificirane programe praćenja stanja u kojima je definirana metodologija prikupljanja, obrade i analize podataka za vrste s ciljem prikupljanja kvalitetnih podataka o trenutnom stanju populacija tih vrsta i njihovih staništa, kao i antropogeno uvjetovanih prijetnji koje ugrožavaju njihov opstanak.

(virovitica-nature.hr, foto: JU VPŽ, JU PP Lonjsko polje)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content