Raspisan Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević raspisao je Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Čađavica za 2024. godinu.

Općina Čađavica, kao davatelj financijskih sredstava, poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području društvenih i sportskih djelatnosti te aktivno djeluju na području općine Čađavica da se prijave za financijsku podršku projektima/programima na području općine Čađavica. Ukupno planirana vrijednost natječaja je 50.000,00 eura. Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa kreće se od 200,00 do 15.000,00 eura.

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje je 15, a svaka udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt/program u sklopu ovog natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2024. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja natječaja.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

– upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar

– upisane u Registar neprofitnih organizacija

– djeluju na području općine Čađavica

– svojim statutom opredijeljene za obavljanje društvene i sportske djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom

– program/projekt mora biti ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljavanje javnih potreba općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima ovog natječaja (korisnici projekta/programa moraju biti stanovnici općine Čađavica ili prijavljeni projekt/program mora zadovoljavati javne potrebe od interesa za općinu, doprinositi razvoju i općem napretku općine te promicati njegov položaj i ugled)

– uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Čađavica te ostalih javnih izvora

– uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Čađavica

– protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta, ne smije se voditi kazneni postupak niti smije biti pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

– imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način)

– imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 20. ožujak 2024. godine.

Cijeli Javni natječaj možete pogledati ovdje.

(icv.hr, adf, Općina Čađavica)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content