U sklopu projekta vrijednog 6,6 milijuna nabavit će se oprema za 38 ordinacija

Virovitičko-podravska županija je u suradnji s Razvojnom agencijom VIDRA i partnerom, Domom zdravlja Virovitičko-podravske županije, prijavila projekt – “Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji ” vrijedan 6.641.894,03 kuna. Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Ravnatelj Doma zdravlja VPŽ Igor Fazekaš naveo je planirane aktivnosti u sklopu projekta:

– Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije je u proteklom periodu uložio značajna sredstva u adaptaciju ordinacija Doma zdravlja i kupnju medicinske opreme. Ovim projektom planiramo radove na adaptaciji sedam prostora naših županijskih ambulanti. Planiramo ugraditi lift za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja – Ispostavi Pitomača, infrastrukturne zahvate u ambulantama: Turanovac, Cabuna, Gradina, Vaška i Čačinci i nešto malo u Slatini te opremanje 33 ordinacije Doma zdravlja. Uz nabavu opreme za 33 ordinacije, javilo se i 5 koncesionara te će se nabavit i oprema za koncesionare u vrijednosti oko 750.000 kuna. Dom zdravlja će nabaviti opremu u vrijednosti 3.200.000 kuna i napraviti infrastrukturne radove u vrijednosti 2.200.000 kuna. Cilj nam je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini na našem području. Uvjeren sam da će se povećati broj usluga pružatelja zdravstvene zaštite na ovoj razini i da ćemo boljom organizacijom i boljom opremljenošću učiniti dostupnijom zdravstvenu zaštitu na području naše županije. – rekao je Igor Fazekaš.

(icv.hr, mb, ravidra.hr)