Evo kada možete očekivati povrat poreza i koje su novosti po pitanju prijava

Do sada su građani do kraja veljače podnosili godišnje prijave poreza na dohodak za godinu prije, a povrati preplaćenog poreza i prireza na dohodak uobičajeno su počinjali u travnju ili svibnju.

Povrat poreza na dohodak za 2015. godinu građanima će se početi isplaćivati početkom kolovoza ove godine, doznaje se u četvrtak iz Porezne uprave, koja ove godine po prvi put primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak, usvojenim u studenom 2014. godine, Porezna uprava će u 2016. godini primijeniti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu za porezne obveznike građane. Poseban postupak ustvari znači da većina poreznih obveznika nema obvezu samostalno, do kraja veljače, predavati godišnju poreznu prijavu, već obračun za njih automatski rade poreznici.

Zakonskim su izmjenama utvrđeni i rokovi – Porezna će uprava do 30. lipnja, na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže, poreznim obveznicima građanima dostaviti privremeno porezno rješenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak te razlici za uplatu ili povrat poreza. Na to rješenje građani mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

“Povrati poreza na dohodak za 2015. godinu poreznim obveznicima građanima počet će se izvršavati početkom kolovoza 2016. godine, a utvrđenu razliku za uplatu poreza, porezni obveznici građani (koji ne podnesu prigovor na dostavljeno rješenje) dužni su platiti do 31. srpnja 2016. godine”, ogovorili su iz Porezne uprave na upit kada će početi isplata povrata preplaćenog poreza.

Do sada su građani do kraja veljače podnosili godišnje prijave poreza na dohodak za godinu prije, a povrati preplaćenog poreza i prireza na dohodak uobičajeno su počinjali u travnju ili svibnju.

Da će se povrati poreza na dohodak za 2015. početi izvršavati početkom kolovoza ove godine Porezna je uprava putem svojih Internet stranica obavijestila i lokalne jedinice.

Za razliku od prijašnjih godina, najveći dio razlika za povrat bit će utvrđen u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu, iz čega proizlazi da će se najveći dio povrata poreza izvršavati u kolovozu 2016. godine, navode u toj obavijesti poreznici.

Posebni postupak za oko 600 tisuća poreznih obveznika

Njihova je procjena da će se posebni postupak provesti za 600 tisuća poreznih obveznika. Riječ je primjerice o građanima koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaću ili mirovinu a uz to su ostvarili neki autorski ili honorar temeljem ugovora o djelu, onima koji su dio godine radili kod jednog a dio kod drugog poslodavca, koji ni do sada nisu bili obvezni podnijeti prijavu ali su je podnosili dobrovoljno jer su izračunali da mogu dobiti povrat preplaćenog poreza.

Kako je uobičajeno do sada oko 730 tisuća građana predavalo godišnje prijave poreza na dohodak tako će i ove godine njih oko 130 tisuća morati do kraja veljače predati prijavu za prošlu godinu.

Ta obveza, naime, i nadalje ostaje za građane koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti, kao što su obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, potom članove posade broda u međunarodnoj plovidbi, koji ostvare dohodak od nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti, kao i porezne obveznike za koje

Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku odnosno oni koji su ostvarili oporeziv dohodak ali njihov poslodavac ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću (npr. građanima koji su ostvarili dividendu u inozemstvu, ali u Hrvatskoj nisu platili predujam poreza, iako je on trebao biti plaćen, a nisu o tome ni izvijestili Poreznu upravu na obrascu JOPPD).

Posebno, pak, trebaju pripaziti građani koji nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, a mogli bi temeljem nekih poreznih olakšica ostvariti pravo na povrat, ali Porezna uprava ne raspolaže podatcima. Riječ je o građanima koji bi priznavanjem određenih prava za koje Porezna uprava nema saznanja, poput primjerice prava na uvećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove ili djecu, za utvrđenu invalidnost (vlastitu ili djece odnosno uzdržavanih članova uže obitelji) ili po osnovu prebivališta i boravišta na potpomognutim područjima I. i II. skupine i gradu Vukovaru i slično, koji nisu navedeni na poreznoj kartici (PK). Ti građani do kraja veljače ove godine mogu podnijeti zahtjev za priznavanje porezne olakšice u posebnom postupku na novom obrascu – ZPP-DOH, a trebaju mu priložiti i vjerodostojne isprave temeljem kojih dokazuju ta prava.

Građani na internet stranicama Porezne uprave mogu naći obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak i posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu, najčešća pitanja i odgovore na posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, kao i obrasce DOH i ZPP-DOH, koji se podnose do kraja veljače ove godine.

(www.poslovni.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content