Sportska zajednica općine Pitomača raspisuje Natječaj

Sportska zajednica općine Pitomača raspisala je natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu općine Pitomača za 2016. godinu. Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom, preporučeno ili neposrednom dostavom na adrese Sportske zajednice općine Pitomača zaključno sa 31. siječnja 2016. U ponudi trebaju biti vidljivi financijski pokazatelji Plana sredstava za 2016. te ostvareni sportski rezultati u 2015.
godini.

(www.pitomaca.hr)