„Vlažna staništa za našu budućnost: Živjeti održivo”

- PROMO -

2. veljače 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, s posebnim naglaskom na močvare kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa. Do sada joj je pristupilo169 država, koje su čak 2 222 područja proglasile vlažnim područjima od međunarodnog značaja, a koja ukupno zauzimaju površinu od 2 142 500 km2.

Močvarna staništa su od velike važnosti radi svojih ekoloških svojstava, funkcija i gospodarskih vrijednosti, i predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti, jer je uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja.

Ona su genske banke biološke raznolikosti staništa brojnih gospodarski važnih biljnih i životinjskih vrsta, pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije, a zbog stalne prisutnosti čovjeka danas predstavljaju i iznimnu kulturnu vrijednost.

Močvarna staništa su istovremeno i najugroženiji ekološki sustavi – zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa. U posljednjih 115 godina, izgubljeno je 64 % močvarnih područja u svijetu, a upravo je cilj Ramsarske konvencije taj pad zaustaviti i osigurati očuvanje i razumno korištenje močvara u cijelom svijetu.

Vrijednost močvarnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i pročišćavanje vode.

Danas više od milijardu ljudi živi od vlažnih staništa – život od ribolova, uzgajanja riže i turizma, ovisan je o vlažnim staništima.

Hrvatska ima 5 Ramsarskih područja: Parkove prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, budući Park prirode -Delta Neretve, te Ornitološki rezervat ribnjaci Crna Mlaka.

Slogan ovogodišnjeg dana vlažnih staništa je „Vlažna staništa za našu budućnost: Živjeti održivo“ i njime se želi naglasiti životna uloga vlažnih staništa (močvara) za budućnost čovječanstva i posebna uloga u postizanju novih ciljeva održivog razvitka.

(www.virovitica-nature.hr)

wwd16-logo-verti

no images were found

Povezane vijesti

Skip to content