Od 30. svibnja u Općini Čađavica počinje izlaganje podataka utvrđenih novom katastarskom izmjerom

Od 30. svibnja 2016. godine u Općini Čađavica, Kolodvorska 2, u prizemlju, u prostorijama komunalnog redara, izlagat će se podaci utvrđeni novom katastarskom izmjerom, za nekretnine na području katastarske općine Čađavica.

Elaborat katastarske izmjere je proveden na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa KLASA:932-01/13-01/172, URBROJ:514-04-03-02-13-2 od 3. srpnja 2013. godine, te je pregledan i potvrđen, te su se stekli uvjeti propisani odredbom čl.18.a Zakona o zemljišnim knjigama(Narodne novine broj 91/96., 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/7, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 za postupak sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka, koji će se provesti istodobno s izlaganjem na uvid prikupljenih katastarskih podataka.

Izlaganje podataka obavlja Povjerenstvo sačinjeno od djelatnika Općinskog suda u Virovitici, Stalna Služba u Slatini, Zemljišnoknjižnog odjela Slatina i Područnog ureda za katastar, Odjela za katastar nekretnina Slatina.

Pozivaju se vlasnici katastarskih čestica i ostale zainteresirane stranke da po pozivu pristupe izlaganju, kako bi zaštitili svoja prava i interese, te kako bi se ovaj opsežan i značajan posao obavio što kvalitetnije.

Sve stranke u  postupku dobit će pismeni poziv za određeni datum i satnicu izlaganja, s popisom katastarskih čestica koje su predmet izlaganja i popisom dokumentacije koju je potrebno donijeti na izlaganje.(Povjerenstvo za zamljišne knjige  za dio k.o.Čađavica)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content