O EU fondovima i pravednijoj raspodjeli rudne rente

Predsjednik Udruge općina u RH Đuro Bukvić i glavni tajnik Bruno Hranić održali su u petak 1. travnja sastanak s načelnicima općina Koprivničko-križevačke županije. Domaćinom susreta čiji je cilj u izravnoj komunikaciji definirati probleme hrvatske lokalne samouprave bila je općina Podravske Sesvete i načelnik Ivan Derežić. Naglasak rasprave bio je na korištenju fondova Europske unije i financiranju općinskih projekata koji u ovoj županiji, rečeno je, dogotovljeni čekaju što žurniju objavu natječaja.

ko kr_2aI ovoga je puta, kao i na prethodnim županijskim sastancima koje organizira čelništvo Udruge općina, zatraženo znatno pojednostavljenje procedure apliciranja za sredstva fondova. Veliki problem koprivničko-križevačke regije je i rudna renta za iskorištavanje ugljivodika (nafte i plina) kao i šljunka, pa su općinski načelnici izrazili želju za njezinom pravednijom raspodjelom. Od Vlade RH također je zatražena izrada demografske strategije budući da je depopulacija sela dosegla dramatične razmjere u cijeloj zemlji, a pogotovo u ovoj županiji. (uorh)