Formula za uspjeh: Zahvaljujući ministru Tomislavu Tolušiću ova godina je najuspješnija za Hrvatsku što se tiče povlačenja novca iz EU fondova

Velika šansa za Hrvatsku, ali možda i jedina krije se u novcima koji su osigurani u Europskim fondovima. Zato je u cijelom lancu i procesu razvoja države gotovo najvažnija karika Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Naravno, u svemu tome veliku i presudnu ulogu igra prvi čovjek, odnosno ministar koji kao kapetan navigira, određuje smjer i tempo kojim će se njegov/naš brod kretati.

Zato je vrlo važno na tom mjestu imati pravu osobu. Ona prije svega treba biti stručna, suradnički nastrojena, politički potkovana, ali i ispunjena radnim elanom i entuzijazmom.

Jer europska pravila i procedure ne trpe površnost i lijenost. Novac iz EU fondova ne pada s neba, a Europska komisija nije skupina pijanih milijardera koja sumanuto baca novac iz vreće. Za novac iz njihovih fondova treba uložiti puno truda i znanja. Treba imati tim koji će znati dobro pripremiti operativne programe i natječaje prilagoditi i na uslugu staviti krajnjim korisnicima u Hrvatskoj.

U Vladi tzv. Kukuriku koalicije posao ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije odradio ke Branko Grčić. Njegov mandat na čelu tog ministarstva, kao i cijele Vlade, teško može dobiti prolaznu ocijenu. Grčić je djelovao kao ministar, a bio je i potpredsjednik vlade, koji se više bavio političkim pitanjima nego operativnim poslovima. Ministarstvo regionalnog razvoja jednostavno traži osobu od akcije i čovjeka koji će stalno biti na terenu. Bivši ministar nije baš imao takvu praksu i stoga je teško sjetiti se nekih velikih projekata iz njegovog mandata.

Smjenom Kukuriku koalicije dobili smo novu Vladu s kojom gotovo nitko nije bio sretan. No, u toj eksperimentalnoj farsi od Vlade Hrvatska je ipak dobila i neke dobre stvari. Jedna od njih je i zasigurno imenovanje Tomislava Tolušića za ministra regionalnog razvoja.

Tolušićevim dolaskom na čelo ministarstva prije svega je, a to priznaju i njegovi oponenti, zavladao optimizam i stvorila se jedna pozitivna ulagačka klima. Rezultati dosta toga govore jer je ovo najuspješnija godina za Hrvatsku što se tiče povlačenja novca iz EU fondova. Primjera radi, tijekom 2015. godine Hrvatska je povukla ukupno 4,5 milijarde kuna dok je samo do sada u 2016. godini povučeno preko 5,5 milijardi. U prosjeku svaki tjedan iz EU blagajne u Hrvatsku dođe 200 milijuna kuna.

Ovo je ponajviše rezultat dobre koordinacije tijela u Sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima što je rezultiralo bržom pripremom i objavom natječaja te boljom realizacijom projekata. Dodatnim pojednostavljenjem sustava i procedura EU fondova te izmjenama operativnih programa omogućit će se još veći porast iskorištenosti fondova. Odnosno, to je zapravo ono što je Tolušić za sobom donio, dobar i stručan tim pun entuzijazma i elana što je vidljivo iz svih njegovih aktivnosti.

No, to sve nije došlo samo od sebe i preko noći jer Tolušić već godinama kao župan Virovitičko-podravske županije gradi i temelji svoju politiku na Europskim fondovima. Ta je županija posljednjih godina postala pravi lider u povlačenju novca iz EU fondova. Tamo se proteklih godina izgradilo mnogo poduzetničkih centara, prometne infrastrukture, obnovljene su škole i ambulantne te uloženo mnogo novca u obrazovanje i kadrovski potencijal.

Dakle, iz svega se može zaključiti da je za obnašanje funkcije ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije važno imati osobu koja je stručna, ali je još važnije imati čovjeka s iskustvom u tom poslu, pravog operativca i vođu koji je obnašao dužnost župana. Jer tko bolje od župana ili gradonačelnika, još ako ste zainteresirani za to i uspješni, može bolje poznavati problematiku, pitanja i potrebe oko projekata i njihove realizacije.

Upravo je to ono što Tolušić ima i ono što za sada uspješno primjenjuje na novoj dužnosti. Za pretpostaviti je da će prilikom sastavljanja nove vlade njegova pozicija ministra regionalnog razvoja biti neupitna te da će se i dalje nastaviti provoditi uspješna politika prema fondovima Europske unije. (bloglasnik.hr; foto: arhiva)