Pomoć socijalno osjetljivim skupinama: Borba protiv siromaštva u Hrvatskoj uz pomoć EU sredstava

Hrvatska je među zemljama Europske unije koje imaju visoku stopu rizika od siromaštva te brojni građani ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Kako bi osigurala dodatna sredstva za borbu protiv siromaštva i materijalne deprivacije, Hrvatska je izradila Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., kao strateški okvir za korištenje Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).
FEAD je instrument Europske unije koji predstavlja dodatak postojećim nacionalnim programima borbe protiv siromaštva i materijalne deprivacije. Cilj Fonda je poticanje socijalne kohezije i uključenosti istodobno smanjujući sve oblike siromaštva te osobito teške oblike poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Fond ne pomaže samo nezaposlenima i korisnicima socijalne skrbi, već i većem broju korisnika, poput ljudi koji ne mogu ostvariti pravo na socijalnu skrb zbog dohodovnog cenzusa. U tu svrhu je osigurano 43 milijuna eura za Republiku Hrvatsku u razdoblju od 2014. do 2020. godine, od čega je 36,6 milijuna iz Fonda.

Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. predstavlja osnovni strateški dokument za korištenje i provedbu Fonda, identificira najpotrebitije osobe i definira vrste materijalne pomoći koje se putem Fonda pružaju.

– U odnosu na ostale zemlje članice EU, Hrvatska nažalost ima iznadprosječnu stopu rizika od siromaštva. Kao država, ali prvo kao ljudi, dužni smo pomoći socijalno osjetljivim skupinama i omogućiti im pristup barem osnovnim životnim potrebama. Stopu siromaštva možemo smanjiti socijalnom politikom, ali gledajući dugoročno, potrebno je razviti i aktivnu politiku zapošljavanja – naglasio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Krajem kolovoza 2016. godine potpisana su 22 ugovora u okviru natječaja „Osiguravanje školske prehrane djeci u riziku od siromaštva“. Natječaj je vrijedan 13,6 milijuna kuna, a financiran je iz sredstava Fonda europske pomoći za najpotrebitije uz nacionalno sufinanciranje od 15 posto kroz Zakladu „Hrvatska za djecu“.

Natječaj je dio šireg Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, vrijednog više od 34 milijuna kuna. Potpisivanje ovih ugovora predstavlja prvi korak zbrinjavanja djece u riziku od siromaštva osiguravanjem školske prehrane, dok drugi korak slijedi do kraja rujna kada se potpisuju novi ugovori, namijenjeni za nabavljanje školske opreme i humanitarne pomoći. Predviđeno je da će potpisivanjem ovih ugovora pomoć dobiti 23 tisuće djece iz 636 škola u svim županijama u Republici Hrvatskoj.

(razvoj.gov.hr, Fotografija: Ilustracija)

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content