Dodijeljena sredstva iz Programa ruralnog razvoja za OPG Barišić Mijo

Projektnu prijavu je u suradnji sa prijaviteljem izradila Razvojna agencija VIDRA.
Korisniku OPG Barišić Mijo iz Voćina pristigla je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluka o dodjeli sredstava u iznosu od 90% od ukupno prihvatljivih troškova odnosno 955.601,71 kn za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“/Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“. OPG Barišić Mijo dobivena sredstva će uložiti u modernizaciju i povećanje konkurentnosti ovčarske proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu.
Doprinos EU sredstava je 85%, a Republike Hrvatske 15% od ukupno dodijeljene potpore.

(www.ravidra.hr)