Uspješno završena provedba projekta Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica

Uspješno je završena provedba projekta „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica“za koji su, u sklopu pilot projekta 4c1.1. Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Učeničkom domu Virovitica u suradnji s Virovitičko – podravskom županijom i razvojnom agencijom Virovitičko – podravske županije VIDRA-om dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 175.260,00 HRK, što čini 100% ukupnog intenziteta bespovratnih sredstava. 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta financira Europski fond za regionalni razvoj, dok preostalih 15% financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu provedbe navedenog projekta izrađen je glavni projekt koji se sastoji od arhitektonsko-građevinskog dijela koji je izradila tvrtka Croming d.o.o. iz Pitomače, strojarskog dijela koji je izradila tvrtka Rešetar d.o.o. iz Slatine i elektrotehničkog dijela koji je izradila tvrtka iC artprojekt d.o.o. iz Varaždina.

Mjere energetske obnove koje su obuhvaćene izradom projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica su poboljšanje toplinske zaštite ovojnice, što obuhvaća toplinsku izolaciju vanjskih zidova, izolaciju stropa prema negrijanom tavanu, rekonstrukciju krova iznad grijanog prostora, toplinsku izolaciju poda prema tlu ili negrijanom prostoru, izolaciju ukopanih dijelova ovojnice i zamjenu vanjske stolarije, zamjenu postojećeg sustava grijanja, zamjenu postojeće rasvjete rasvjetom veće učinkovitosti i ugradnju solarnih toplinskih kolektora.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru, Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Cilj projekta je izradom projektne dokumentacije za energetsku obnovu Učeničkog doma Virovitica, na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu, osigurati uvjete za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2. Provedba navedenih mjera energetske obnove Učeničkog doma Virovitica rezultirat će uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 25%.

(ravidra.hr)

logo

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content