OPG-u Ponediljak Ivica 132.986,29 kuna za modernizaciju i razvoj povrtlarske proizvodnje

Korisniku OPG Ponediljak Ivica iz Turanovca pristigla je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluka o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“/Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.Korisniku je dodijeljena potpora u iznosu od 132.986,29 HRK, uz intenzitet potpore od 70% ukupno prihvatljivih troškova. Doprinos EU sredstava je 85%, a Republike Hrvatske 15% od ukupno dodijeljene potpore.OPG Ponediljak Ivica dobivena sredstva će uložiti u modernizaciju i razvoj povrtlarske proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu.
Projektnu prijavu je u suradnji sa prijaviteljem izradila Razvojna agencija VIDRA.

(ravidra.hr)