OPG-u Vajda Ivica 99.638,70 kuna potpore za modernizaciju i razvoj povrtlarske proizvodnje

Korisniku OPG Vajda Ivica iz Sedlarice pristigla je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluka o dodjeli sredstava za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“/Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“. Korisniku je dodijeljena potpora u iznosu od 99.638,70 HRK, uz intenzitet potpore od 50% ukupno prihvatljivih troškova. Doprinos EU sredstava je 85%, a Republike Hrvatske 15% od ukupno dodijeljene potpore. OPG Vajda Ivica dobivena sredstva će uložiti u modernizaciju i razvoj povrtlarske proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu.

Projektnu prijavu je u suradnji sa prijaviteljem izradila Razvojna agencija VIDRA.

(ravidra.hr)