Virovitički list: Milan Dundović, načelnik općine Mikleuš – Unatoč skromnom proračunu, realizirano je nekoliko projekata

Godina 2016. je iza nas. Po čemu će je pamtiti mještani općine Mikleuš? Što se sve radilo na području općine u 2016. godini?

– Unatoč skromnom proračunu koji je za 2016. godinu planiran u iznosu oko 2,5 milijuna kuna, u skladu s mogućnostima realizirali smo nekoliko projekata. Prije svega završena je vodoopskrba na području općine. U Školskoj ulici u Balincima, koja jedina nije imala riješenu vodoopskrbu, izgrađena je vodovodna mreža, čime je svim mještanima općine omogućena vodoopskrba. Uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u 2016. godini uredili smo parkiralište na mjesnom groblju u Mikleušu, projekt vrijedan 380.000 kuna koji je značajan budući da je riješio problem parkiranja kod groblja koje se nalazi uz državnu cestu D2, a uz sufinanciranje Ministarstva graditeljstva kupili smo komunalno vozilo – traktor s priključcima za održavanje javnih površina.

Također, realiziran je i projekt uređenja parkirališta na mjesnom groblju u Četekovcu u što je Općina, kao i za kupnju i postavljanje turističke signalizacije u naseljima općine, uložila vlastita sredstva. Radilo se i na ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina te su izrađene II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Mikleuš. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u 85 i Republike Hrvatske u 15-postotnom iznosu. Općina je vlastitim sredstvima financirala i izradu Strateškog programa razvoja općine Mikleuš za razdoblje 2015.-2020., a izrađen je i projekt rekonstrukcije javne rasvjete u led rasvjetu. Općina Mikleuš potpisala je sporazum s Gradom Slatinom i općinama Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, a radilo se i na uređenju sportskih objekata.

Kada se uzme u obzir iznos proračuna i sve što smo napravili, mogu slobodno reći da smo zadovoljni s provedbom projekata u 2016. godini.

Svojim mještanima dajete veliku podršku i kroz razna sufinanciranja i financiranja što se tiče nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

– Općina je i ove godine, a tako će biti i u 2017. godini, pomagala svojim mještanima kroz razna financiranja, tj. sufinanciranja. To se prvenstveno odnosi na projekt Udruge osoba s invaliditetom, pomoć udrugama s područja općine i županije, a u cijelosti financiramo i deratizaciju i VHS, održavanje javne rasvjete, groblja, javnih površina. Pri Osnovnoj školi Mikleuš provodi se projekt predškolskog odgoja u kojemu Općina financira naknadu voditeljici programa, a pomažemo školi i u sufinanciranju troškova školske kuhinje, nagrade za najučenika, odobravamo sredstva za podmirenje dijela troškova školskog sportskog kluba, odobravamo kapitalne donacije za kupnju opreme i slično.

Od početka ove školske godine Općina ponovno sufinancira prijevoz učenika srednjih škola, odobrava novčanu potporu redovitim studentima te daje novčanu potporu roditeljima novorođene djece. Tu je i rad hitne medicinske službe, dolazak specijalista u Dom zdravlja Slatina, rad Gradskog društva Crvenog križa Slatina, Hrvatske gorske službe spašavanja, Visoka škola, odnosno sve ono što i druge jedinice lokalne samouprave sufinanciraju.

Kakvi su planovi za sljedeću, 2017. godinu?

– U idućoj godini sukladno proračunu planiramo nastaviti sa svim financiranjima i sufinanciranjima, a od projekata istaknuo bih uređenje nerazvrstane ceste u Boriku (prema groblju), rekonstrukciju nerazvrstane ceste prema Pilani Jaklić u Četekovcu, izgradnju kuće oproštaja u Balincima, nabavku mobilnog reciklažnog dvorišta, uređenje sportskih objekata u Četekovcu, Boriku i Mikleušu, kupnju audio-vizualne tehnike (razglas za potrebe Općine i KUD-a Mikleuš), uređenje poljskih putova i kanala na području općine te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za kanalizaciju u suradnji s Hrvatskim vodama. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti realizirati sve planove.

U planu za 2017. godinu je i projekt Male škole te novčana pomoć za novorođenčad?
– Nastavit ćemo s financiranjem naknade voditeljici programa predškolskog odgoja. Taj projekt je izuzetno važan za sredine u kojima nema dječjeg vrtića i svih ovih godina pokazuje dobre rezultate. Na 25. sjednici održanoj 29. studenog uz niz odluka i programa utroška sredstava Općinsko vijeće Općine Mikleuš donijelo je i odluku o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete. I do sada smo isplaćivali tu naknade, ali ona je iznosila 500 kuna. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke visina novčane pomoći za prvo dijete od sada će iznositi 1000 kuna, a za drugo i svako sljedeće dijete 2000 kuna. (www.icv.hr; žđ)