Orao krstaš po prvi puta zabilježen na Papuku

Orao krstaš (Aquila heliaca) koji je na sjeveru Mađarske uhvaćen i kojemu je ugrađen GPS lokator, boravio je i na području parka prirode Papuk.

Prema Crvenoj knjizi ptica Hrvatske (2013) posljednji poznati par orla krstaša gnijezdio se krajem 20. st. kod Iloka, na obroncima Fruške gore (Mikuška i Mikuška 1994), no s početka 21. st. nema podataka o gniježđenju. Brojnost mu opada i na Fruškoj gori u Srbiji te su početkom ovog stoljeća bila poznata još samo tri para (Puzović i Stefanović 2002). Jedan od njih gnijezdio se kod Molovina u neposrednoj blizini Iloka, te je dio njegova teritorija zahvaćao i Hrvatsku. Taj se par gnijezdio do 2001. (Puzović i Stefanović 2002), od kada na tom području gniježđenje više nije zabilježeno (N. Stojnić).

Fotografija je snimljena u zapadnom dijelu Papuka u lovištu “Javornik“.

(pp-papuk.hr)