DZMH Novi Gradac obilježila Nacionalni praznik Mađara

Demokratska zajednica mađara Hrvatske, Udruga Novi Gradac održala je u prostoru Osnovne škole u Gradini redovnu godišnju skupštinu na kojoj je predsjednik Istvan Selesi podnio izvješće o radu u prošloj godini te podnio plan rada za 2017. Težište udruge i dalje će biti promicanje mađarskog jezika, tradicionanih običaja i kulture te suradnja sa drugim sličnim udrugama. Ovo je bila prilika da članovi i gosti među kojima je bio i zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Robert Jankovics, obilježe i Nacionalni praznik Mađara kao sjećanje na revoluciju 1848. u Pešti i Budimu u kojoj su prosvjednici tražili veću građansku slobodu i širu nacionalnu i gospodarsku samostalnost. (www.icv.hr; bs)