Ministarstvo poljoprivrede: Ukinuta zabrana držanja peradi na otvorenom

U Narodnim novinama broj 27/2017 objavljena je nova Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske kojom je ukinuta zabrana držanja peradi, pernate divljači u uzgoju i ptica u zatočeništvu na otvorenom.

Perad se mora držati u ograđenim prostorima tako da je spriječen kontakt s divljim pticama, patke i guske se moraju držati odvojeno od ostale peradi, a hrana i voda za perad se mora držati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru zaštićenom od divljih ptica. I dalje postoji obaveza za vlasnike peradi da provode mjere biosigurnosti te da bez odgađanja veterinaru prijave svaku promjenu zdravstvenog stanja ili ponašanja te uginuća peradi.

Napominjemo da je i dalje prisutan rizik od pojave influence ptica te molimo vlasnike da se pridržavaju propisanih mjera.

U zaraženim i ugroženim područjima uspostavljenim zbog izbijanja visokopatogene influence ptica H5N5 u Krapinsko-zagorskoj županiji i visokopatogene influence ptica H5N8 u Vukovarsko-srijemskoj županiji, provode se mjere propisane Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (NN 131/06) koje uključuju sljedeće:

  • Sva perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu moraju se držati u zatvorenim nastambama na njihovom gospodarstvu
  • Zabranjeno je kretanje i prijevoz iz zaraženog područja peradi i drugih ptica koje se drže u zatočeništvu, pilenki, jednodnevnih pilića, jaja i lešina, cestovnim ili željezničkim prometom, osim privatnim putovima unutar gospodarstava
  • Zabranjeno je premještanja peradi, pilenki, jednodnevnih pilića, jaja, unutar ili iz ugroženog područja bez odobrenja nadležnog tijela
  • Zabranjeno je odnošenje ili rasprostiranje korištene stelje, slame ili gnoja i gnojevke s gospodarstva bez odobrenja nadležnoga veterinarskog inspektora
  • Zabranjeno je održavanje sajmova, tržnica ili drugih okupljališta peradi ili ptica koje se drže u zatočeništvu
  • Zabranjeno je ispuštanje peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu za nadopunjavanje populacije pernate divljači.

Dodatne informacije možete dobiti slanjem poruke na adresu e-pošte: veterinarstvo@mps.hr ili pozivom na broj telefona 01/6443-540. (www.mps.hr; foto: Arhiva)