Obavijest o isplati potpora

Isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednim gospodarstvima za 2016. godinu i dalje je u tijeku. Do sada su na račune poljoprivrednika uplaćene potpore za osjetljive sektore (duhan, krmače) te RH i EU dio potpora za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje, mlade poljoprivrednike i proizvodno vezanu potporu (krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, voće, povrće, šećernu repu i krmne proteinske usjeve) i Mjeru 18 (dopuna nacionalnog dijela za osnovno plaćanje). Potpora za mliječne krave i maslinovo ulje (osjetljivi sektori) koja se isplaćuje iz državnog proračuna RH nalazi se u sustavu financijske kontrole dugovanja prema državnom proračunu (prijeboj dugovanja) i biti će isplaćena kroz sljedećih nekoliko dana. Dinamika isplate uglavnom je slijedila objavljeni plan, uz manja odstupanja (neke od potpora su isplaćene i prije objavljenog datuma planiranog početka isplate).

Kao i svake godine, određeni dio korisnika se nalazi u dodatnim administrativnim kontrolama ili kontrolama na terenu, pa za sada nisu primili isplatu potpora na svoje račune, ali će isplata uslijediti sukladno rezultatima ovih dodatnih kontrola.

Svakako je potrebno napomenuti da se u AGRONET sustavu korisnicima prikazuje informativni izračun odobrenih (a ne isplaćenih) potpora za 2016., do ovog trenutka, što znači da prikazani iznos uključuje predujam (odobren u studenom 2016.), prvu ratu (koja se isplaćuje sada) i drugu ratu (isplate koje će započeti u travnju). Isplaćeni iznos može se razlikovati od odobrenog za pojedine korisnike uslijed višegodišnjih sankcija, poreznog dugovanja, utvrđenih nesukladnosti i slično. (www.apprrr.hr)