Započeli radovi na izgradnji dječjeg igrališta u Zdencima

Izgradnjom nove zdravstvene ambulante u Zdencima, izgrađene dijelom i na lokaciji dječjeg igrališta, ukazala se prijeka potreba za izgradnjom igrališta na novoj lokaciji. Sve predradnje oko realizacije ovog projekta su završene te se pristupilo izgradnji novog igrališta za potrebe djece predškolske i školske dobi na lokaciji u neposrednoj blizini vrtića i škole.
Vrijednost radova iznosi nešto više od 110.000,00 kuna, a izvodi ih Cestogradnja d.o.o Slatina. Po završetku radova uslijedit će nabava i ugradnja opreme čija se vrijednost kreće oko 120.000,00 kuna. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurala je Općina Zdenci. (icv.hr, opcina-zdenci.hr)