Dom zdravlja Slatina opremljen novim ultrazvukom, reumatski bolesnici više neće morati zbog pregleda u Osijek i Zagreb

Gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš zajedno s ravnateljem Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igorom Fazekašem, posjetio je Dom zdravlja Slatina u koji je stigao novi ultrazvuk vrijedan 460.000,00 kuna. Uređaj će se koristiti za ultrazvuk lokomotornog sustava, a planira se i kupnja ostalih sondi kako bi se mogli raditi i ostali postupci: ultrazvuk abdomena, ginekološke potrebe, pedijatrijske potrebe i ostalo… Prema riječima doktora specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije Ivice Foteza, pomoću ovog uređaja će biti omogućeno pacijentima s područja cijele županije da u sklopu pregleda po potrebi odmah obave i dijagnostičku pretragu.

Osim povećanja kvalitete zdravstvene zaštite i drastičnog smanjenja čekanja na pretrage ovaj uređaj pruža i usluge koje do sada nisu bile dostupne, odnosno ovim uređajem se omogućuje i praćenje upalne aktivnosti kod reumatskih bolesnika što je do sada stanovnicima Slatine i Virovitičko-podravske županije bilo dostupno najbliže u Osijeku ili Zagrebu.

Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš istaknuo je da su dobivena nepovratna sredstva za poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji u iznosu od 5,5 milijuna kuna , od čega će 3,8 milijuna kuna biti utrošeno u nabavku medicinske opreme za 33 ordinacije s područja županije. Također je istaknuo da će se nabaviti i novi rentgen te dva nova ultrazvučna aparata koji će biti postavljeni u ispostavama Doma zdravlja na području Virovitičko-podravske županije. (www.slatina.hr)