Direktorica PDCK-a Ivana Filipović održala predavanje o virovitičkom primjeru dobre prakse

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, u Zagrebu, održana je uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru Poziva Razvoj poslovne infrastrukture.

Korisnici su imali priliku naučiti kako efikasno i na vrijeme izvršiti ugovorom propisane obveze, kako se pripremiti za terenske provjere, kako kvalitetno pripremiti i provesti nabavu, što su nepravilnosti i kako ih spriječiti kao i mnoge druge teme značajne za provedbu projekta.

Edukaciju su održali stručnjaci iz SAFU: Andrijana Anić-Antić, Ured za provedbu ESI fondova, Biljana Pataki, Služba za pravne poslove, Frankopan Jemrić, Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, Dijana Blažević, Ured za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata i Vjekoslav Mijić, Ured za ugovaranje.

Osim toga, na edukaciji je direktorica Panonskog drvnog centra kompetencija Ivana Filipović, vodila provedbu istoimenog projekta. Cilj je bio na ovaj način prenijeti iskustva korisnika koji su već završili provedbu projekata, budućim korisnicima kako bi se projekt završio uspješno i na vrijeme. (www.safu.hr, vpz.hr)