Moguća suradnja mariborske Univerze i VSMTI-a

S lijeva prof. Tičar, dekan Jukić i Vojo Lukić

U Osijeku je u radnom posjetu boravio prof. dr inf. Igor Tičar rektor Univerze u Mariboru. Posjet je organiziran posredstvom počasnog građanina grada Orahovice Voje Lukića:

-U Osijeku smo u pratnji profesora Drage Žagara, dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijske tehnologije posjetili rektorat Sveučilišta ”Josip Juraj Strossmayer” gdje nas je primio rektor Vlado Guberac s kojim je dogovorena međusobna suradnju dvaju fakulteta. Kao što je poznato Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, domaćin je i organizator 2. međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 2017. (SST 2017.) koja se od 18. do 20. listopada 2017. održava u Osijeku. Konferencija ima za cilj istraživačima i stručnjacima omogućiti platformu za razvoj i širenje znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja pametnih sustava i tehnologija, u prvom redu u području elektrotehnike, računarstva, komunikacijskih tehnologija, automatike, robotike, ali i svih drugih interdisciplinarnih područja i primjena. Na svečanom otvaranju prof. Tičar, rektor Univerze u Mariboru, održao je predavanje o današnjem načinu školovanja tehničkih stručnjaka u Sloveniji i u svijetu. Nakon svečanosti profesor Tičar posjetili su Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku gdje ih je dočekao dekan Aleksandar Včev sa svojim suradnicima gdje je također dogovrena nova još snažnija i sveobuhvatnija suradnja sa pojednim fakultetima mariborske univerze koja već godinama ima plodne rezultate. –rekao je Vojo Lukić.

Za vrijeme trajanja konferencije u Osijeku rektor Univerze u Mariboru Igor Tičar obavio je radni razgovor s dekanom Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, Oliverom Jukićem kojim je otvorena moguća suradnja mariborske Univerze i virovitičke Visoke škole. (www.icv.hr, vg)