Braniteljske udruge ove godine će od Virovitičko-podravske županije dobiti ukupno 100 tisuća kuna

Županijski odbor za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije danas je održao sjednicu na kojoj je nazočio i zamjenik župana Darko Žužak i na kojoj su članovi odbora obradili nekoliko važnih tema. Jedna od njih je novi Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji je odbor na čelu s predsjednikom Matom Bubašem protumačio kao kvalitetan, ali da bi u cilju prenošenja zakona populaciji hrvatskih branitelja, trebalo organizirati što više tribina na tu temu. Osim toga zamjenik župana Darko Žužak informirao je odbor o povećanju financijskih sredstava za rad braniteljskih udruga na 100.000 kuna s dosadašnjih 50.000, ali uz napomenu da će dobivanje sredstava biti moguće isključivo putem raspisanih natječaja. Osim toga zamjenik župana uputio je odboru prijedlog da se s ciljem poimanja istine o Domovinskom ratu i našim braniteljima koji su u njemu sudjelovali, krene u realizaciju knjige koja bi dokumentirala događaje i ljude iz tog vremena, a s područja naše županije, što je naišlo na odobravanje članova Županijskog odbora za branitelje.

(www.icv.hr, bs)