Prevencija i suzbijanje ovisnosti i proaktivna skrb o mentalnom zdravlju u Virovitičko-podravskoj županiji u 2017. godini

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije objavio je i ove godine na svojoj web stranici (www.zzjzvpz.hr) godišnje izvješće o radu Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja. Izvješće za 2017. godinu pod nazivom „Godišnjak za 2017. godinu“ obuhvaća aktivnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti te aktivnosti u području skrbi o mentalnom zdravlju ljudi koje su se tijekom 2017. godine provodile na području Virovitičko-podravske županije.

Statistički pokazatelji upućuju na daljnji prirast ukupnog broja ovisnika koji su klijenti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (to je prirast od 4,6% u odnosu na ukupan broj klijenata registriranih do prethodne godine). Od svih novopridošlih klijenata u 2017. godini najviše je bilo liječenih alkoholičara i osoba koje imaju problema s prekomjernim pijenjem alkohola, zatim onih koji zloupotrebljavaju kanabinoide, potom osoba liječenih od opijatske ovisnosti, dok nije bilo novih ovisnika o psihostimulansima i halucinogenima u 2017. godini. Zabilježeni su i slučajevi novih problematičnih i patoloških kockara.

Od početka rada s ovisnicima 2000. godine pa do konca 2017. godine u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije evidentirane su ukupno 592 osobe u tretmanu (većinom su to ovisnici, a u manjem broju osobe s teškoćama u mentalnom funkcioniranju). Klijenti su uglavnom s područja Virovitičko-podravske županije, iako se mora napomenuti kako kvalitetan pristup tretmanu dovodi do toga da se našim stručnjacima za pomoć javljaju i osobe iz susjednih (ponekad i iz udaljenih) županija, pa čak i iz inozemstva.

Posebno je važno područje djelovanja stručnjaka Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije prevencija ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, posebno prevencija usmjerena osobito ranjivoj populaciji djece i mladih. Provode se brojne sustavne preventivne aktivnosti, ali se svake godine osmišljavaju i novi pristupi kao i projekti kojima se osiguravaju i financijska sredstva za ovako raznolike aktivnosti. Tijekom 2017. godine u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije završena je tako provedba jednog projekta započetog godinu ranije, a započeta je i provedba novog projekta nakon provedenog natječaja Ministarstva zdravstva.

Iz godine u godinu razvija se i dobro ustrojena međusektorska suradnja u Virovitičko-podravskoj županiji, osobito suradnja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije s Povjerenstvom za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije, zatim s odgojno-obrazovnim ustanovama, Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Studentskim domom u Virovitici, Policijskom upravom Virovitičko-podravskom, centrima za socijalnu skrb, sudovima, udrugama i liječnicima obiteljske medicine, dok se izvan županijskih granica širi uspješna suradnja s organizacijama civilnog društva diljem Republike Hrvatske, stručnim vijećima stručnjaka u učeničkim domovima, Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Osijeku te Probacijskim uredom u Bjelovaru, a od 2017. godine i s Probacijskim uredom u Požegi. Temelj ove suradnje je jedinstveni „Protokol međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji“ nastao 2017. godine upravo u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Nastavljena je već ionako bogata izdavačka aktivnost Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije te je u 2017. godini publicirano nekoliko novih publikacija, a stručnjaci Zavoda pisali su stručne tekstove i u publikacijama drugih izdavača.

Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije aktivno sudjeluju i na najznačajnijim domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima koji su posvećeni pitanjima ovisnosti o drogama, alkoholizma, problematičnog i patološkog kockanja, vršnjačkog nasilja, slobodnog vremena djece i mladih te zaštiti mentalnog zdravlja. Ondje svoja znanja i iskustva uspješno promoviraju među domaćim i stranim stručnjacima te tako potiču daljnju suradnju u borbi protiv ovisnosti i skrbi o mentalnom zdravlju.

Sve su intenzivnije aktivnosti i u području proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju, pa je tako u 2017. godini nastavljeno s provedbom jedinstvenog projekta koji se od 2010. godine provodi pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“. To je jedinstveni projekt ne samo u našoj zemlji, nego i u širemu europskom okruženju, a pokrenut je upravo u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, te je od tada u izdanju Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije publicirano čak sedam publikacija u okviru navedenog projekta.
Zbog svega navedenog, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije prepoznat je kao jedan od vodećih zavoda koji čine stalne kvalitativne pomake u radu, ne samo na županijskoj razini već i na državnoj, pa i međunarodnoj akademskoj sceni.
Godišnjak i ostale publikacije u izdanju Zavoda u cjelovitom su obliku dostupni na www.zzjzvpz.hr.

Profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content