Otvoren je Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2018. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju Klasa: 230-01/18-01/01, Urbroj: 2189/1-05/08-18-1 od 31. siječnja 2018. godine, pročelnica Ureda župana, Jasna Abramović, dana 2. veljače 2018. godine, raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2018. godini. Tekst natječaja kao i pripadajuća dokumentacija može se vidjeti u rubrici „Natječaji“ ili “Dokumenti” ili ovdje. (www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)