VIROEXPO 2018. – Trgovanje opcijama na terminskih tržištima

O trgovanju opcijama na terminskim tržištima na svom predavanju održao je stalni suradnik sajma Viroexpo, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, profesor doktor znanosti Tonći Lazibat. Terminsko trgovanje ili, drugim riječima, trgovanje na burzama predstavlja jedan od najsofisticiranijih oblika suvremenog poslovanja. Korištenje terminskih tržišta omogućava poduzećima ostvarivanje brojnih prednosti, među kojima se posebno ističe neutralizacija financijskih i robnih rizika.

Zemlje u tranziciji, a tako i naša nemaju razvijenu tradiciju terminskog trgovanja, stoga je potrebno usvojiti suvremena znanja i vještine terminskog trgovanja i koristeći se suvremenim komunikacijskim tehnologijama aktivno se uključiti u trgovinu na najrazvijenijim svjetskim burzama. (www.icv.hr, bs)