Počinju radovi na izgradnji 17 kilometara duge vodoopskrbne mreže visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica

U srijedu 4. travnja, s početkom od 9,00 sati, započet će radovi na izgradnji vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica, na lokaciji Vodospremnik Sedlarica. Građevinsku dozvolu za ove radove izdao je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije. Investitor je tvrtka Vodakom iz Pitomače.

Vrijednost projekta iznosit će oko 4.000.000,00 kuna, a izgradit će se 17 kilometara vodoopskrbne mreže, te jedna prepumpna stanica. Sustav vodoopskrbe Općine Pitomača je koncipiran s izvorištem na vodocrpilištu „Pitomača“.

Kako su završili radove na vodospremniku „Sedlarica“, stekli su se svi preduvjeti za opskrbu vodom svih rubnih dijelova naselja od Velike Črešnjevice preko Sedlarice do Turnašice. Naime, za potrebe opskrbe vodom visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica potreban je novi vodoopskrbni sustav koji bi zadovoljio sve potrebne kriterije, a isto će se realizirati spajanjem na postojeći – izvedeni sustav vodoopskrbe. Kako bih se zadovoljili svi uvjeti na novom sustavu će se nalaziti jedna prepumpna stanica i to u naselju Sedlarica koja će svojim radom zadovoljiti kapacitetom vode svaki objekt koji se nalazi na navedenoj visokoj zoni. (www.vpz.hr)