Inspekcija zaplijenila 1225 kg mesa nepoznatog podrijetla – zabranjen rad dvjema klaonicama

Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede i Mobilna carinska jedinica Ministarstva financija provele su koordiniranu akciju u registriranim subjektima u poslovanju s hranom (mesnice i klaonice) na području Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije. Kontrole mesnica i klaonica provode se kontinuirano zbog suzbijanja sive ekonomije, zaštite potrošača i zaštite svih onih subjekata koji posluju u skladu s propisima i pridržavaju se najviših standarda sigurnosti hrane, kao i zbog sprečavanja širenja zaraznih bolesti kod životinja zbog pojave Afričke svinjske kuge u zemljama u okruženju.

U pet odobrenih objekata za klanje domaćih životinja i dva registrirana objekta (mesnice) te na jednom stočnom sajmu inspekcija je utvrdila opasnost i rizik za zdravlje potrošača jer se u objektima ne provode pregledi životinja prije klanja i trupova životinja nakon klanja, ne provodi se obvezni pregled svinjskog mesa na trihinelozu, a nađeno je i meso bez sljedivosti odnosno nepoznata podrijetla. Tijekom inspekcije zatečene su životinje bez obveznih oznaka i propisane dokumentacije te im se nije moglo utvrditi podrijetlo.

Utvrđene su nepravilnosti u vođenju evidencije propisane postojećim sustavom samokontrola temeljenih na HACCP načelima, zatečeno je meso i mesni proizvodi za koje se nije mogla utvrditi sljedivost. Objekti nisu upisivali ulazne količine pošiljaka u VETI aplikaciju. Također, nisu pronađeni dokazi o otpremanju nusproizvoda životinjskog podrijetla (koji nastaje nakon klanja životinja), dio klaonica ne provodi na ispravan način čišćenje i pranje objekta kao ni dezinsekciju, a u pojedinim objektima djelatnici nemaju važeće sanitarne knjižice.

Rezultat kontrole objekata za klanje životinja i preradu mesa su zabrana rada za dva objekta, dvije kaznene prijave, zabrana proizvodnje mljevenog mesa i mesnih pripravaka u jednom objektu, podignuto je 8 optužnih prijedloga i izdano 10 rješenja. U akciji je ukupno neškodljivo uklonjeno 1225,83 kg mesa i mesnih pripravaka te lešina eutanaziranih odojaka i janjadi. Pronađeno je i sedam nepravilnosti koje se odnose na nezakonitu trgovinu i kršenje odredbi Zakona o fiskalizaciji te je Sektor za mobilne jedinice podnio sedam prekršajnih naloga.

-Inspekcijske akcije ovakvog tipa nastavljamo u svim županijama u Hrvatskoj sve dok se svi ne budu pridržavali propisa i visoke razine sigurnosti hrane te zaštite potrošača. Naše inspekcije su stalno na terenu, ali ne mogu biti na svim lokacijama u isto vrijeme. Zbog toga pozivam sve građane da nam prijave svaku sumnju o postojanju nezakonitih objekata na svom području. Ako nije nadležna naša inspekcija, kontaktirat ćemo kolege iz drugih ministarstava koji će jednako brzo reagirati. Sigurnost hrane naš je temeljni postulat – izjavio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

REZULTATI INSPEKCIJSKOG NADZORA

PZ POLIČANKA, Poličnik, OB HR 167 EU, klaonica – RJEŠENJE SA PRIVREMENOM ZABRANOM RADA zbog: neimanja dokaza o zdravlju zaposlenika, neispravne opreme za dezinfekciju u klaonici, nevođenja propisanih evidencija koje propisuje sustav samokontrole u objektu utemeljen na HACCP načelima, nema sljedivosti hrane. Podnesen je i optužni prijedlog, zbog manjka 18 svinja koje je klaonica stavila u javnu potrošnju bez propisanih veterinarsko-zdravstvenih pregleda, a zbog svjesnog dovođenja u opasnost zdravlja ljudi biti će podnesena i kaznena prijava.

TO MESNICA NAKIĆEN, Banjevci, OB HR 842 EU, klaonica – RJEŠENJE SA PRIVREMENOM ZABRANOM RADA zbog ne vođenja propisanih evidencija koje propisuje sustav samokontrole u objektu utemeljen na HACCP načelima, zbog sljedivosti hrane i loših higijenskih uvjeta. Podnesen je i optužni prijedlog.

ARMENTO d.o.o., Split, Evidencijski broj R-7340, mesnica – RJEŠENJE SA ZABRANOM RADA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI djelatnosti proizvodnje mljevenog mesa i mesnih pripravka zbog neuvjetnog prostora. Podnesen je i optužni prijedlog.

MI Šakić, Žeževica, OB HR 1193 EU, klaonica – RJEŠENJE sa zahtjevom uspostave pune sljedivosti hrane prema i od objekta i optužni prijedlog za neunošenje ulaznih količina sirovine u mesnice.

PZ POLIČANKA, Zadar, Evidencijski broj R-5770, mesnica – RJEŠENJE za neškodljivo uklanjanje mesa zbog neutvrđene sljedivosti, bez identifikacijskih oznaka, bez otvorenih radnih naloga, bez valjanih otpremnica. Podnesen je i optužni prijedlog.

KLAONICA TVRTKE MESNICE KLARIĆ j.d.o.o., OB HR 537 EU, Malenice Donje bb, – RJEŠENJE I KAZNENA PRIJAVA zbog otpreme 28 odojaka iz klaonice bez prijave klanja, bez pregleda ovlaštenog veterinara i bez obavljanja propisanog obveznog pregleda mesa na trihinelozu. Nadalje, subjekt ne posjeduje podatke o lancu prehrane za dopremljene životinje, nezadovoljavajuća je čistoća objekta, ne postoji dokumentacija o sljedivosti mesa iz klaonice, ne upisuje u VETI aplikaciju ulaznu količinu pošiljaka.

KLAONICA ARMENTO d.o.o., OB 835 EU, Kovače b.b., Kaštel Stari, RJEŠENJE i OPTUŽNI PRIJEDLOGzbog neoznačenih životinja nepoznatog podrijetla, a nepostoji ni dokumentacija o sljedivosti mesa iz klaonice do registriranih mesnica.

STOČNI SAJAM ZADVARJE:

P.H (fizička osoba), Karlovac – RJEŠENJE i OPTUŽNI PRIJEDLOG jer ne posjeduje rješenje za registraciju obavljanja djelatnosti trgovine životinjama.
M.P. (fizička osoba), Petrinja – RJEŠENJE i OPTUŽNI PRIJEDLOG jer ne posjeduje Svjedodžbu o osposobljenosti vozača i pratitelja životinja u prijevozu, ne posjeduje dokaz o provedenoj dezinfekcijiprijevoznog sredstva. Kao prijevoznik za vozilo koje je koristio za prijevoz životinja, ne vodi evidenciju o mjestu, datumu, vremenu utovara i JIBG-u otpreme (Jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva) i odredišta te vrsti, kategoriji i broju životinja koje se prevoze. (mps.hr)

 

PROMO

Povezane vijesti

Skip to content