IZBJEGNITE SANKCIJE PREMA DISCIPLINSKOM PRAVILNIKU HNS-a Evo kako se ponašati u vrijeme prijelaznog roka

Budući da je vrijeme prijelaznog roka i ima upita u svezi potpisivanja prijava igrača za više klubova, Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije obavještava takve igrače da će snositi sankcije prema Disciplinskom pravilniku HNS-a.

U izvodu iz Pravilnika o registraciji igrača (Članak 17) navodi sljedeće:

  • Pristupanje klubu u cilju registracije obavlja se isključivo potpisivanjem prijave za registraciju.
  • Igrač je obvezan točno odgovoriti na sva pitanja iz prijave i to potvrditi vlastoručnim potpisom.
  • Opunomoćeni predstavnik kluba je obvezan u prijavi za registraciju upisati točne podatke i vlastoručnim potpisom i pečatom kluba potvrditi da je igrač vlastoručno i određenog dana potpisao prijavu za registraciju.
  • Za davanje netočnih podataka, igrač i klub, ukoliko se utvrdi da je za njih znao ili je mogao znati, pozivaju se na odgovornost po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, a u odnosu na registraciju, postupa se po odredbama ovog Pravilnika.
  • Igrač ne može odustati od prijave za registraciju, niti potpisati novu prijavu za drugi klub, ukoliko je prijavu potpisao u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
  • Iznimno od odredbe iz stavka 5. ovog članka, ako klub za koji je igrač potpisao prijavu ne podnese materijal za registraciju nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana potpisivanja prijave, igrač može potpisati novu prijavu za drugi klub.
  • Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i u zimskom prijelaznom roku do 01. veljače, ukoliko ne postoje smetnje predviđene ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS-a, klub je obvezan izdati igraču istupnicu.

(www.icv.hr, ts, znsvpz.hr, foto: ilustracija, pixabay.com)