Općini Čađavica dodijeljen predujam za dovršenje ceste Zvonimirovac-Suha Mlaka

Temeljem članka 14. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) i sukladno članku 40. stavak 1. točka a) Pravilnika o provedbi Mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 71/16, 15/17, 17/17, 27/17), a u svezi sa člankom 57. Pravilnika o provedbi mjere 7 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 48/18, 91/18), te Odlukom o dodjeli sredstava (KLASA: 440-12/16-07-02-02/0034, URBROJ: 343-2101/01-18-010), ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluku o isplati predujma Općini Čađavica u iznosu od 1.913.890 kuna.

Korisniku je temeljem Odluke o dodjeli sredstava dodijeljena potpora za Podmjeru 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. ”Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” u iznosu od 3.827.781 kuna.

Korisnik je dana 23. studenoga 2018. godine podnio zahtjev za isplatu predujma u iznosu od 1.913.890 kuna. Nakon provedene administrativne obrade zahtjeva za isplatu predujma zajedno s pratećom dokumentacijom, utvrđeno je da predmetni zahtjev zadovoljava propisane uvjete.

Zatraženi predujam Općina Čađavica namijenila je za dovršenje izgradnje nerazvrstane ceste Zvonimirovac-Suha Mlaka, kojom će se spojiti dvije općine, Čađavica i Crnac, te stanovnicima tih općina znatno smanjiti vrijeme putovanja. Projekt je izradila županijska Razvojna agencija Vidra. (www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)