Otvoren natječaj ”Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”

Otvoren je natječaj ”Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika”.

Cilj Poziva jest unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja kroz:

-Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom;

-Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi
antikorupcijskih mjera;

-Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću;

-Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za
pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i
regionalnim razinama;

-Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o
komunalnim i drugim poslovima.

Mogući Prijavitelji su: Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera) (komponenta 1) i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (komponenta 2).

Najviši mogući iznos sufinanciranja po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000 kuna, dok najniži iznosi 800.000 kuna uz intenzitet potpore po pojedinom projektu 100% prihvatljivih troškova.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. Pojedine aktivnosti moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Obavezne aktivnosi za komponentu 1:

-povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom;

-jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera;

-daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću;

-osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama.

-Obavezne aktivnosti za komponente 1 i 2:

-praćenje transparentnosti donošenja odluka članova predstavničkih tijela JLP(R)S;

-praćenje transparentnosti rada inspekcijskih službi (lokalnih i nacionalnih);

-praćenje transparentnosti odabira predstavnika osnivača u upravnim tijelima u ustanove kojima su osnivači JLP(R)S; medijske objave.

Prihvatljivi troškovi:

-izravni troškovi osoblja;

-troškovi zaposlenih na projektu;

-troškovi volontera;

-troškovi nabave opreme (opremanje), troškovi adaptacijskih radova troškovi prilagodbe i unapređenja pristupačnosti prostora za osobe s invaliditetom i slabije pokretljive osobe; troškovi promidžbe i vidljivosti.

Rok za dostavu projektnih prijava je do 31.12.2019. ili do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstva unutar pojedine komponente.

Za više informacija obratite se na: renata.tausan@ravidra.hr ili na broj: +38533725230 i na poveznici strukturnifondovi.hr

(vpz.hr)