VIDRA: Prijavili 36 projekata za „potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima“ vrijednih 4,2 milijuna kuna

Foto: ravidra.hr

Završile su prijave na tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, financirano sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Natječaj je objavljen 27. lipnja 2018. godine, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu je bio od 30. kolovoza 2018. do 13. prosinca 2018. godine u 12,00 sati. Iznos potpore je 15.000 eura.

Razvojna agencija Vidra je u suradnji s korisnicima prijavila 36 projekta ukupne vrijednosti 4.277.549,06 kuna. Agencija za plaćanja će završiti postupak dodjele potpore u roku od 120 dana od dana zaprimanja posljednje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu. (ravidra.hr)