Znate li koje se značenje krije iza imena Ivan i njegove ženske inačice Ivana?

Foto: ilustracija, Pexels

Smatra se da porijeklo muškog imena Ivan primarno potječe od hebrejskog jezika (grupa jezika afro-azijskog porijekla) te tako na hebrejskom jeziku ime Ivan se originalno izgovara kao Johanan – Jo + hanan = Bog je milostiv. Iz hebrejskog se prenijelo u latinski jezik (koji se više ne koristi kao „aktivni“ govorni jezik) na latinskom se ime Ivan piše kao Iohannes. Ime Iohannes potom prelazi u grčki jezik u kojem se piše kao Ioannes, dakle bez slova „h“. Tek kasnije se ime pojavljuje i u slavenskoj grupi jezika. Iako je ime Ivan u početku svog nastajanja bilo primarno Židovsko ime, kasnije se sa razvojem kršćanske religije, počelo davati i drugoj djeci.

Značenje imena Ivan
Kada govorimo o značenju muškoga imena Ivan, prevedeno sa grčkog i latinskog, ili pak sa originalnog hebrejskog jezika, ovo ime je složenica riječi Jahve (Jahveh) odnosno Bog, i riječi hannah (koja u prijevodu znači dobar i veoma milostiv, dobrodušan). Iz toga proizlazi – „Jahve je milostiv“, odnosno „Bog je milosrdan“; „Bog je dobar“; „Gospodin je blagodaran“

Jeste li znali?
Zanimljiv je podatak da sveukupno preko dvadeset svetaca katoličke crkve nose ime Ivan. Također, ime Ivan, piše se i izgovara različito, ali mu je značenje isto na svim jezicima. Od imena Ivan potječe najviše inačica toga imena, odnosno, najviše novih imena. Jednako tako, ženska inačica imena, Ivana, je među prvih 10 imena na listi najpopularnijih imena davanim djevojčicama u Hrvatskoj u proteklih 10 godina. (www.icv.hr, lmh)