Program državnih potpora u javnoj raspravi: Za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi planira se 131 milijun kuna

foto: ilustracija, K. Toplak

Programom državnih potpora za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, koji je u javnoj raspravi do 7. veljače, predviđaju se potpore poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 131 milijun kuna, pri čemu je gotovo polovina tog iznosa za sektor mliječnog gospodarstva.

Novim Zakonom o poljoprivredi, koji je stupio na snagu od početka ove godine, definirano je da se potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi ureduju programom državnih potpora, čiji je prijedlog Ministarstvo poljoprivrede pustilo ovih dana u javnu raspravu. U prijedlogu tog programa za 2019. godinu navodi se da se želi unaprijediti uzgoj u sektorima mliječnog gospodarstva, svinjogojstva, proizvodnje duhana, maslinovog ulja te za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja (IZVK). Najveća ukupna potpora predviđena je za uzgoj mliječnih krava, u visini od 55 milijuna kuna. Slijedi proizvodnja duhana, s predviđenom ukupnom potporom od 46 milijuna kuna. Za uzgoj rasplodnih krmača planiran je ukupni iznos od 20 milijuna kuna, dok je za potpore za maslinovo ulje planino 9 milijuna kuna, a za IZVK milijun kuna.

Korisnici potpora mogu biti poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu poljoprivredne površine za koje se podnosi zahtjev za potporu moraju biti upisane su u ARKOD sustav, a grla za koja se podnosi zahtjev za potporu propisno označena i evidentirana u jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ). U prijedlogu programa, između ostalog, napominje se i da s obzirom da se isplate za iznimno osjetljive sektore, za koje se zahtjev podnosi za 2019. godinu, predviđaju u sljedećoj godini, omotnica za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima predstavlja godišnju gornju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna u 2020. godini.

(vlada.hr)