Sjednica Vijeća općine Crnac: Romano Lončarević novi vijećnik, donesena odluka o komunalnom doprinosu

Vijećnici općine Crnac održali su redovnu 11. sjednicu ovoga saziva. Na početku sjednice Vijećnici su jednoglasno promijenili člana Mandatne komisije u koju je umjesto Pere Nikolića Kajića izabran Željko Mesinger. Razlog tome je i podnesen zahtjev za mirovanje mandata vijećnika Pere Nikolića Kajića, umjesto kojeg je novim vijećnikom postao Romano Lončarević položivši vijećničku prisegu. Potom je jednoglasno donesen Statut općine Crnac, a zatim i Odluka o donošenju programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu na države na području općine.

Vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o komunalnom doprinosu u iznosu od 1 kuna po metru kubnom te Odluku o komunalnoj naknadi. Nakon kraće rasprava donesena je i odluka o izmjeni i dopuni odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade i tu u iznosu od 6 kuna po četvornom metru godišnje čime je i dosadašnji ostao nepromijenjen.

Vijećnici općine Crnac jednoglasno su potvrdili i izvješće načelnika Mate damjana za period srpanj-prosinac 2018., a potom je potvrđen i Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u tekućoj godini. Provedena je i rasprava te donesen zaključak o prihvaćanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018., godini za što je pročelnik Danijel Jozić pojasnio kako je je riječ o mjerama koje će biti poduzete za one vlasnika zemlje koji nisu obradili i uredili svoje zemljište u zadanim zakonskim rokovima.

Jednoglasno je i prihvaćen zaključak o korištenju sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.. godini , a na kraju sjednice donesena je i odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika JLS-a. Pročelnik Jozić pojasnio je da se radi o Odluci kojom se po Zakonu mijenja termin komunalni radnik u komunalni redar te kako će ista osoba obavljati i posao poljoprivrednog redara. (www.icv.hr, vg)

- PROMO -

 

 

Povezane vijesti

Skip to content